Stemme på valgdagen

Valgdagen er 11. september. Du kan velge mellom disse stedene å avlegge stemme på valgdagen.

Valgkortet gir veiledning om nærmeste valglokale, men du kan stemme i alle valglokaler i Drammen.

Åpningstid

Gjelder alle valglokaler:

  • Kl. 09.00-21.00

Valglokalene

Åssiden

Øren

Bragernes

Strømsø

Gulskogen

Åskollen

Skoger

Konnerud

Fjell

Mjøndalen

Åsen

Steinberg

Krokstadelva

Solbergelva

Berger

Svelvik

Nesbygda

Stemme i egen kommune

Mens du kan avlegge din forhåndsstemme i andre kommuner enn den du bor i, kan du på valgdagen bare avlegge stemme i din hjemkommune. Det vil si i kommunen du er folkeregistrert i 30. juni 2023.