Stemmerett og manntall

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune.

Hvem har stemmerett?

  • Du som er norsk statsborger.
  • Du som er svensk, dansk, finsk eller islandsk statsborger og har vært folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Du som ikke er norsk statsborger, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen 11. september.
  • Du som har fylt 18 år innen utgangen av 2023.

Manntallet er en oversikt over alle personer som har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Alle med stemmerett er automatisk innført i manntallet.

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av hvilken kommune du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Manntallet for Drammen kommune vil medio juli være tilgjengelig for offentlig ettersyn på rådhuset.

Dersom du mener du er uriktig innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve feilen rettet. Krav om retting gjelder feil, ikke i forhold til flytting etter 30. juni 2023.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet. Kravet sendes pr. e-post til valg@drammen.kommune.no