Stille liste til kommunestyrevalget?

Informasjon om elektronisk listeforslag, listeforslag på papir, frister og regelverk.

Nytt i 2023 - Elektronisk listeforslag

Det er etablert en egen listeforslagsportal hvor partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget 2023 kan underskrive, oppføre listekandidater og levere listeforslag elektronisk. 

Alle partier oppfordres til å benytte den nye listeforslagsportalen. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Ved å bruke listeforslagsportalen, vil riktig valg / valgår / kommune komme automatisk opp på det som sendes inn via løsningen. Brukes ikke listeforslagsportalen, kan listeforslaget leveres på papir slik som tidligere.

Listeforslag på papir

Dersom partiet ønsker å kun benytte den elektroniske listeforslagsportalen, er det ikke nødvendig å levere inn noe på papir i tillegg.

Hvis partiet ønsker kun å levere listeforslag på papir, eller ønsker å kombinere den elektroniske løsningen og papir, kan man finne mal for innlevering av listeforslag og vedlegg på valg.no.

Listeforslag på papir

Her finner man også veiledning til utfylling av malen.

Frister

  • Fristen for innlevering av listeforslaget er fredag 31. mars 2023 klokken 12.00.
  • Fysisk innlevering av listeforslag skal kun skje til Drammen rådhus (Innbyggertorget) i åpningstiden.
  • Listeforslag som sendes per post adresseres til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen. Konvolutten merkes med «Listeforslag, kommunestyrevalget 2023».
  • Listeforslaget må ha kommet frem til valgsekretariatet innen fristen. Det er ikke tilstrekkelig at det er poststemplet innen fristen.

Regelverk for listeforslag

Hvem kan velges til kommunestyret?

Krav til listeforslaget

Merk: Avhengig av oppslutning ved sist stortingsvalg er det ulikt regelverk for hvor mange underskrifter listeforslaget trenger.

Spørsmål?

Valgsekretariatet står gjerne til disposisjon dersom partiene har spørsmål.

Om ønskelig er det også mulig å avtale et møte for gjennomgang av utkast til listeforslag. Henvendelser sendes på e- post til valg@drammen.kommune.no

Illustrasjon av  valgurne med fjes som peker hvor man skal stemme.