Møtedatoer for nærutvalgene i 2022

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året.

Kommunedel og nærutvalg Møtedato og tidspunkt
1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen 
 • Tirsdag 11. jan kl. 17.30
 • Onsdag 24. aug kl. 17.30
 • Onsdag 2. nov kl. 17.30
2 Krokstadelva og Stenseth
 • Torsdag 13. jan kl. 18.00
 • Torsdag 25. aug kl. 18.00
 • Onsdag 9. nov kl. 18.00
3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden 
 • Onsdag 12. jan kl. 19.00
 • Onsdag 4. mai kl. 20.30,   Solberghallen
 • Onsdag 24. aug kl. 19.00
 • Onsdag 2. nov kl. 19.00
4 Rødskog og Gulskogen
 • Mandag 10. jan kl. 19.30
 • Onsdag 31. aug kl. 19.30
 • Onsdag 16 .nov kl. 19.30
5 Konnerud og Skoger vest
 • Onsdag 12. jan kl. 17.30
 • Torsdag 19. mai kl. 17.30
 • Onsdag 14. sept kl. 17.30
 • Onsdag 17. nov kl. 17.30
6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell
 • Onsdag 12. jan kl. 19.00
 • Onsdag 4. mai kl. 19.00
 • Onsdag 24. aug kl. 19.00
 • Onsdag 2. nov kl. 19.00
7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen
 • Tirsdag 11. jan kl. 19.00
 • Tirsdag 3. mai kl. 19.00
 • Onsdag 31. aug kl. 19.00
 • Onsdag 9. nov kl. 19.00
8 Bragernes og Øren
 • Torsdag 13. jan kl. 18.00
 • Torsdag 19. mai kl. 18.00, Drammen rådhus
 • Torsdag 25. aug kl. 18.00
 • Torsdag 10. nov kl. 18.00
9 Skoger og Åskollen
 • Torsdag 20. jan kl. 20.00
 • Torsdag 16. juni kl. 20.00, Knutepunkt Åskollen
 • Torsdag 15. sept kl. 20.00
 • Torsdag 17. nov kl. 20.00
10 Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger
 • Onsdag 26. jan kl. 19.00
 • Onsdag 25. mai kl. 19.00, Knutepunkt Svelvik
 • Onsdag 31. aug kl. 19.00
 • Onsdag 9. nov kl. 19.00