Møtedatoer for nærutvalgene i 2023

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året.

Kommunedel og nærutvalg Møtedato og tidspunkt
1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen 
 • Onsdag 11. jan kl. 17.30
 • Torsdag 11. mai kl. 17.30
 • Tirsdag 27. sept kl. 17.30
 • Tirsdag 7. nov kl. 17.30
2 Krokstadelva og Stenseth
 • Tirsdag 10. jan kl. 18.00
 • Onsdag 10. mai kl. 18.00
 • Onsdag 3. okt kl. 18.00
 • Onsdag 8. nov kl. 18.00
3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden 
 • Onsdag 11. jan kl. 18.30
 • Mandag 24. april kl. 18.30   
 • Mandag 25. sept kl. 19.00
 • Onsdag 25. okt kl. 18.30
4 Rødskog og Gulskogen
 • Mandag 16. jan kl. 19.30
 • Onsdag 24. mai kl. 19.30
 • Mandag 25. sept kl. 19.30
 • Mandag 13 .nov kl. 19.30
5 Konnerud og Skoger vest
 • Onsdag 18. jan kl. 17.30
 • Torsdag 24. mai kl. 17.30
 • Onsdag 20. sept kl. 19.00
 • Onsdag 15. nov kl. 19.00
6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell
 • Onsdag 18. jan kl. 18.00
 • Onsdag 10. mai kl. 18.00
 • Onsdag 29. aug kl. 18.00
 • Onsdag 8. nov kl. 18.00
7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen
 • Tirsdag 25. jan kl. 18.00
 • Onsdag 24. mai kl. 18.00
 • Onsdag 6. sept kl. 18.00
 • Onsdag 15. nov kl. 18.00
8 Bragernes og Øren
 • Onsdag 18. jan kl. 18.30
 • Onsdag 10. mai kl. 18.30
 • Onsdag 6. sept kl. 18.30
 • Onsdag 1. nov kl. 18.30
9 Skoger og Åskollen
 • Onsdag 25. jan kl. 18.30
 • Onsdag 24. mai kl. 18.30
 • Onsdag 13. sept kl. 18.30
 • Onsdag 8. nov kl. 18.30
10 Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger
 • Onsdag 8. feb kl. 19.30
 • Onsdag 31. mai kl. 19.30
 • Onsdag 20. sept kl. 19.30
 • Onsdag 15. nov kl. 19.30