CV for ordfører Monica Myrvold Berg (Ap)

Monica Myrvold Berg er utdannet rektor og har fagbrev som frisør.

Hun startet sin jobbkarriere som frisør og i 1998 ble hun selvstendig næringsdrivende.

Berg har vært adjunkt/kontaktlærer og avdelingsleder ved Gulskogen skole, og avdelingsleder og konstituert rektor ved Hallermoen skole.

Hun fikk sin allmennlærerutdanning ved Høgskolen i Buskerud/Telemark/Vestfold der det ble lagt særskilt vekt på det flerkulturelle perspektivet.

Monica Myrvold Berg har sin rektorutdannelse fra Handelshøyskolen BI i 2016. En halvårsenhet i veiledning av lærerstudenter ved høgskolen i Buskerud samt et kurs ved Høgskolen i Vestfold som omhandlet interaktive tavler.

Politisk erfaring

Monica Myrvold Berg ble valgt til ordfører for Drammen kommune 8. oktober 2019.

Berg var leder for Drammen Arbeiderparti fra februar 2018 til februar 2019. Fra høsten 2015 ble hun representant i fylkestinget og representant i hovedutvalget for utdanning.

Berg har vært med i prosjektgruppen 1 i Viken fra høsten 2018 fram til sommeren 2019.

I Nedre Eiker kommune har hun vært representant i kommunestyret fra 2007 – til 2015 og formannskapet fra 2007 til 2011.  Hun var representant i Hovedutvalget for oppvekst og kultur i perioden 2007 – 2011 og hun ledet utvalget i perioden 2011 – 2015.  I perioden 2004 – 2015 har Berg hatt forskjellige styreverv i Nedre Eiker Arbeiderparti.