Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan søke om å stemme hjemme.

Søknad må være mottatt innen fredag 10. september kl. 10.00.

Søknadsskjema for å forhåndsstemme hjemme vil bli publisert senere.