Drammen kommune har et stort behov for valgmedarbeidere til årets stortings- og sametingsvalg 13. september. Vil du bli en av våre valgmedarbeidere?

Valgmedarbeiderne skal bemanne valglokaler under forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.

  • Forhåndsstemmingen foregår i perioden 10. august til 10. september.
  • Valgdagen er 13. september.

Hvem kan bli valgmedarbeider?

For å være valgmedarbeider må du være mellom 16 og 70 år, og kan ikke stå som listekandidat ved det aktuelle valget.

Oppgavene i valglokalet varierer mellom å styre kø, fylle på stemmesedler, ta imot stemmer, og veilede velgere ved avlukket, det er derfor viktig at du snakker og forstår norsk. Full opplæring vil bli gitt, og denne er obligatorisk for å kunne jobbe på et stemmelokale.

Trygt å være valgmedarbeider

På grunn av koronapandemien er det i år et ekstra behov for personell for å sikre at smittevernet ivaretas i valglokalene.

Smittevern vil bli ivaretatt i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Søk nå

Send søknad om å bli valgmedarbeider på forhåndsstemming eller på valgdagen. Eller begge deler. 

Ja, jeg ønsker å være valgmedarbeider på:

Oppgi hvilket lokale du ønsker å jobbe i, så vil vi prøve å ta hensyn til det. Vi vil behandle søknadene fortløpende, og du hører fra oss innen kort tid.

Har du spørsmål om valgarbeid, ta kontakt på e-post valg@drammen.kommune.no

Drammen kommune ser frem til å ta imot din søknad!