Hva er gyldig legitimasjon når du skal avlegge stemme?

Hvorfor må jeg vise legitimasjon når jeg stemmer?

Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette er for å sikre gjennomføringen av prinsippet "én velger - én stemme", og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Hva er gyldig legitimasjon?

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder:

  • navnet ditt
  • fødselsdatoen din
  • gjenkjennelig bilde av deg