For å kunne stemme til sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Fristen er 30. juni 2021.

Det endelige manntallet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn medio juli.

Ønsker å registrere deg i Sametingets valgmanntall?

Valgdagen er 13. september. Valglokalet på valgdagen er Drammenshallen. Du kan forhåndsstemme på alle forhåndsstemmestedene i kommunen.