Norske statsborgere som har bodd sammenhengende i utlandet de siste 10 årene eller mer, står ikke i manntallet.

Disse velgerne må ved hvert valg søke om å bli innført i manntallet for å kunne stemme.