Valgdagen er 13. september. Du kan velge mellom disse stedene å avlegge stemme på valgdagen.

Valglokalene

Åssiden

 • Berskaughallen

Øren

 • Øren flerbrukshall

Bragernes

 • Bragernes menighetshus

Strømsø

 • Drammenshallen

Gulskogen

 • Gulskogenhallen

Åskollen

 • Åskollen skole

Skoger

 • Skogerhallen

Konnerud

 • Konnerudhallen

Fjell

 • Fjell flerbrukshall

Mjøndalen

 • Mjøndalshallen

Åsen

 • Åsen skole

Steinberg

 • Steinberg skole

Krokstadelva

 • Ekneshallen

Solbergelva

 • Solberghallen

Berger

 • Berger skole

Svelvik

 • Strømmhallen

Nesbygda

 • Tangen skole

Åpningstid

 • Kl. 09.00-21.00

Stemme i egen kommune

Mens du kan avlegge din forhåndsstemme i andre kommuner enn den du bor i, kan du på valgdagen bare avlegge stemme i din hjemkommune. Det vil si i kommunen du er folkregistrert i 30. juni 2021.