Valget gjennomføres uavhengig av pandemisituasjon. Drammen kommune følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

I valgstyrets møte 11. mai ble det vedtatt at alle valglokaler skal ha ekstra fokus på:

  • håndhygiene
  • rengjøring
  • avstandskrav

Ved behov, for eksempel ved et lokalt smitteutbrudd, innføres ekstra smitteverntiltak. 

Stem tidlig

Har du bestemt deg for hva du skal stemme, bør du stemme på forhånd på ett av kommunens seks forhåndsstemmesteder.

Skal du stemme 13. september, stem tidlig for å unngå lange køer. Krav til avstand kan føre til ekstra lange køer om du velger et tidspunkt mange andre også stemmer, for eksempel rett etter jobb.

Husk også at du kan stemme i hele kommunen. Du trenger ikke stemme i det valglokalet som er oppført på valgkortet. 

Her finner du mer informasjon om valggjennomføringen.

Smittevernråd

  • Hold avstand
  • Ha god håndhygiene
  • Ikke møt opp i valglokalet om du er syk