Drammen kommune går fra 1. januar 2020 sammen med Svelvik og Nedre Eiker kommune. Den nye kommunen skal hete Drammen kommune. I månedene oktober, november og desember vil derfor de tre gamle kommunene ha en ordfører hver, i tillegg til ordføreren for den nye kommunen. De folkevalgte i de tre gamle kommunene kommer ikke til å vedta ny politikk i perioden. Det nye kommunestyret ledet av den nye ordføreren skal derimot ha flere møter før årsskiftet og kommer til å vedta politikk som skal virke fra 1. januar 2020.