Bystyret

Medlemmer, møter og dokumenter

Bystyret er det øverste kommunale organ, som treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret, formannskapet og bystyrekomiteene skal stå for den overordnede styringen av kommunen, og at målene nås.

Ordfører

Etter kommunestyrevalget 2015 innehar Tore Opdal Hansen (H) ordførervervet og Yousuf Gilani (V) varaordførervervet. Gilani har permisjon ut september 2017. Jon Engen-Helgheim (Frp) fungerer som varaordfører i denne perioden. 

Politisk sammensetning

Bystyret består av 49 faste medlemmer. Bystyrets sammensetning i Drammen etter kommunestyrevalget 2015 er som følgende:

Posisjon

Samarbeidspartiene i bystyret har i alt 27 representanter.

  • Høyre 18            
  • Fremskrittspartiet 5
  • Kristelig Folkeparti 2
  • Venstre 2

Opposisjonen

Opposisjonen i bystyret har i alt 22 representanter. Disse fordeler seg slik:

  • Arbeiderpartiet 14             
  • Miljøpartiet de grønne 3      
  • Sosialistisk venstreparti 2
  • Drammen byliste 1
  • Senterpartiet 1
  • De uavhengige 1