Bystyret

Medlemmer, møter og dokumenter

Bystyret er det øverste kommunale organ, som treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret, formannskapet og bystyrekomiteene skal stå for den overordnede styringen av kommunen, og at målene nås.

Ordfører

Etter kommunestyrevalget 2015 innehar Tore Opdal Hansen (H) ordførervervet og Yousuf Gilani (uavhengig) varaordførervervet.

Politisk sammensetning

Bystyret består av 49 faste medlemmer. Bystyrets sammensetning i Drammen etter kommunestyrevalget 2015 er som følgende:

Følgende partier og grupperinger er representert i bystyret. Antall representanter i parentes.

  • Høyre (19)
  • Arbeiderpartiet (14)
  • Fremskrittspartiet (5)
  • Miljøpartiet De Grønne (3)
  • Kristelig Folkeparti (2)
  • Sosialistisk Venstreparti (2)
  • Uavhengige (2)
  • Drammen Byliste (1)
  • Senterpartiet (1)