Følg møtene i bystyret, enten direkte eller i opptak.

Direkte

Som hovedregel overføres bystyrets møter kl 17.00 den siste tirsdagen i hver måned.

Opptak

Se møtet når du vil.