Dialogmøter

Som en del av den politiske styringen, er det etablert dialogmøter i virksomhetene. Dialogmøter er en arena der brukere, politikere, ansatte og virksomhetsledere fører en samtale om virksomhetens "tjenesteproduksjon".

Brukerne får anledning til å komme i kontakt med tre bystyrepolitikere, og de kan legge fram synspunkter og komme med spørsmål.

Dialogmøtene er oppstarten i budsjettarbeidet. Samtlige brukerrettede virksomheter i Drammen kommune avholder dialogmøter. Det blir laget en oppsummering fra samtalene som blir forelagt politikerne fram mot behandling av økonomiplanen.

Referat fra dialogmøter 2017

Referat fra dialogmøter med formannskapet 2017

Møteplan

Oversikt over når møtene avholdes 2017 (pdf)

Oversikt over dialogmøtene med formannskapet 2017 (pdf)

Oversikt over når møtene avholdes 2016 (pdf)

Referater fra dialogmøter 2016