Dialogmøter

Som en del av den politiske styringen, er det etablert dialogmøter i virksomhetene. Dialogmøter er en arena der brukere, politikere, ansatte og virksomhetsledere fører en samtale om virksomhetens "tjenesteproduksjon".

Brukerne får anledning til å komme i kontakt med tre bystyrepolitikere, og de kan legge fram synspunkter og komme med spørsmål.

Dialogmøtene er oppstarten i budsjettarbeidet. Samtlige brukerrettede virksomheter i Drammen kommune avholder dialogmøter. Det blir laget en oppsummering fra samtalene som blir forelagt politikerne fram mot behandling av økonomiplanen.

Referat fra dialogmøter 2017

Referater fra dialogmøter 2017

Dialogmøter - formannskapet 2017 (pdf)
Dialogmøter - bystyrekomité for kultur, idrett og byliv 2017 (pdf)
Dialogmøter - bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 2017 (pdf)
Dialogmøter - bystyrekomité for oppvekst og utdanning 2017(pdf)

Referater fra dialogmøter 2016