Veiledninger

Nettbrett

PC

Dokumenter

Nettbrett: nedlastning av pdf-leser

Gratis programvare som må være installert på nettbrettet eller pc-en for å kunne lese pdf-dokumenter, som for eksempel sakspapirer.

Det kan ha kommet en nyere versjonen av pdf-leseren PDF Expert enn det som veiledningen for nettbrett viser, men prinsippene er de samme.