En interpellasjon er en forespørsel som et medlem av bystyret retter til ordfører. Interpellasjoner skal sendes skriftlig.

2019

DatoInterpellasjonsstillerTittel
20.08.19 Eivind Knudsen

AAP-ordningen og kommunale konsekvenser

07.06.19 Ulf Erik Knudsen, Sølvi Brandt Bestvold og Thorbjørn Faber Geirbo Politisk behandling av Pavarotti-saken
04.06.19 Sadi Emeci

Tiggernes situasjon i Drammen

04.06.19 Ulf Erik Knudsen Om Pavarotti
31.06.19 Ole Hovengen Grep mot ulovligheter og uønsket adferd i Drammen
28.05.19 Ulf Erik Knudsen Stans av planene om Buskerud bypakke 2 og tilhørende bompenger - oppfølging av vedtak i Nedre Eiker 
27.05.19 Ståle Sørensen Erklæring av klimakrise
13.05.19 Ståle Sørensen Utviding av boligsoneparkering i Drammen
08.05.19 Ole Hovengen Rehabilitering av Svarttjern
07.05.19 Ole Hovengen Renovasjonsordning for fritidseiendommer
07.05.19 Ulf Erik Knudsen Språkkrav og språktest i oppvekstsektoren
07.05.19 Ulf Erik Knudsen Om forhold om ivaretakelse av rådhusets kvaliteter og overgangen til ny kommune
10.04.19 Ulf Erik Knudsen Stans av planene om Buskerudbypakke 2 og tilhørende bompenger
08.04.19 Carl Emil Vogt Snødumping
08.04.19 Sadi Emeci og Rune Kjeldsen Fastsetting av husleie
10.03.19 Ravi Sunder Midlertidig symbol
 22.02.19  Ståle Sørensen og Arve Vannebo Ny gang- og sykkelbro over Drammenselva
07.02.19 Lina Strandbråten Kvinnedagen 8. mars
 19.01.19  Trine Borge Johansen Viken 
 19.01.19  Trine Borge Johansen  Veivedlikehold
19.01.19 Trine Borge Johansen Torgleie
 19.01.19  Trine Borge Johansen  Byggteknisk standard
 19.01.19  Ulf Erik Knudsen Konsertsal Harmonien 

 

2018

DatoInterpellasjonstillerTittel
04.12.18 Eivind Knudsen, Ulf Erik Knudsen og Ståle Sørensen Støy i sentrumsnære områder
08.11.18 Haydar Øzbal

Marienlyst skole

23.10.18 Arve Vannebo Uteservering og byliv
22.10.18 Ståle Sørensen Friluftsmuséet
15.05.18 Taranger og Gusrud Plastfri kommune
09.05.18 Hilde Hovengen Streaming av møter
09.05.18 Ulf Erik Knudsen Ivaretakelse av veteraner
07.05.18 Ståle Sørensen Forbud mot tomgangskjøring
16.04.18 Ståle Sørensen Storkonserter
13.04.18 Hilde Hovengen Fritt brukervalg - hjemmesykepleie
12.04.18 Victoria Øverland Merking av retusjert reklame
22.03.18 Ulf Erik Knudsen på vegne av flere Buskerudbypakke 2
19.03.18 Hilde Hovengen Samboergaranti
12.02.18 Sørensen og Faber Geirbo Vintervedlikehold

 

2017

 DATOInterpellasjonsstillerTitteL

17.10.17

Victoria Øverland

Kjønnsnøytrale stillingstitler

17.10.17

Haydar Øzbal

Marienlyst
16.10.17 Ståle Sørensen Kutt matsvinn 2020
13.06.17 Masud Gharahkhani

Marienlyst

19.04.17 Line L. Røsæg Heliumballongfri by
18.04.17 Marianne Lundteigen Gråsoneveier
22.03.17 Billy Taranger Handikapparkering
14.02.17 Thorbjørn F. Geirbo og Ståle Sørensen Solumstrand depotanlegg
06.02.17 Hilde Hovengen Eksternt varslingssystem

 2016

DatoInterpellasjonsstillerTittel
13.12.2016 Masud Gharahkhani

Kontantstøtte

08.12.2016 Ståle Sørensen Markagrense og Markalov i Drammen
24.10.2016

Nicoline B. Schie og 
Masud Gharahkhani

Dysleksi - og  dyskalkulivennlige skoler
14.10.2012 AP, SV, MDG Drammen Byliste, KrF, V og SP Overnattingsted for tilreisende tiggere
13.09.2016 Nicoline B. Schie Senter for oppvekst
07.09.2016 Ståle Sørensen Gratis parkering for elbiler i Drammen
18.08.2016 Marianne Lundteigen Eldreombud
02.06.2016 Ståle Sørensen
Thorbjørn F. Geirbo
Gummigranulater
24.05.2016

Masud Gharahkhani
Ståle Sørensen

Gangbru
23.05.2016 Victoria Øverland Universell utforming
11.05.2016 Karoline Soot Sosial dumping
15.04.2016 Andreas Brandt Strømsfjerdingen skole
14.04.2016 Ståle Sørensen Vern av Røysjømarka
13.04.2016 Lene Aure Hansen Skatteparadisfri kommune
16.02.2016 Hilde Hovengen Byggesak
12.02.2016 Sadi Emeci Flerspråklighet i barnehager og skole
27.01.2016 Ståle Sørensen Oljetanker i kommunal regi
27.01.2016 Ståle Sørensen Oljetanker i privat regi
27.01.2016 Ståle Sørensen Gaupejakt
2015    
16.12.2015 Yousuf Gilani Serveringsvirksomhet
07.12.2015 Havva Cukurkaya Turløyper
01.12.2015 Andreas Brandt Lysplan for Drammen sentrum
01.12.2015 Andreas Brandt The International Cities of Refuge Network
25.11.2015 Ståle Sørensen Klimaregnskap
23.11.2015 Jon Helgheim Lyskrysset i Telthusgata
07.10.2015 Ståle Sørensen og
Sadi Emeci
Strømsø skole
28.04.2015 Jon Helgheim Byggesak
2014    
14.11.2014

Jon Helgheim

Lokalt tiggeforbud

29.10.2014

Jon Helgheim

Trafikksituasjon i Drammen

29.10.2014

Haydar Øzbal 

Gratis buss på lørdager

29.10.2014

Masud Gharahkhani
Jon Helgheim

Gratis lørdagsparkering i sentrum
26.09.2014 Sadi Emeci Storbydugnad for å motta syriske kvoteflyktninger
11.08.2014 Yousuf Gilani Prøveordning med anonyme søknader
14.05.2014 Ståle Sørensen (vara til bystyret) Bruk av sprøytemidler
13.05.2014 Ulf Erik Knudsen Byråd
08.05.2014 Jon Helgheim Drammen kommunes parkeringsregime
08.04.2014 Ulla Nordgarden Prøveordning med med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget 2015
03.02.2014 Jon Helgheim Reglement for kontrollutvalget
03.02.2014 Jon Helgheim Interpellasjon nr. 2 (2014)
24.01.2014  Nicoline Bjerge Schie og Lin-Merete Carlsen Legers reservasjonsrett
2014    
13.11.2013 Sadi Emeci Graffiti
12.11.2013 Ulla Nordgarden Transparency International
08.06.2013 Haydar Øzbal Å være ansatt i Drammen kommune - plikter og muligheter
08.04.2013 Aisha Ahmed Drammensbiblioteket - studenter og tilgang til lesesaler 
07.04.2013  FrP Folkeavstemning om lokal tilslutning til bompenger 
14.03.2013  AP, SV, V og KrF Sanitæranlegg tiggere
2012    
18.12.2012 Sadi Emeci Skatteparadiser
27.11.2012 Masud Gharahkhani Bolig til alle - Drammen som pilotprosjekt for landet  
23.10.2012 Ulla Nordgarden Registrering av overvåkningskameraer
18.09.2012 Johan Baumann Høyre om Bybrua i fremtiden
18.09.2012 Lavrans Kierulf Drammen bør bli en forsøkskommune på utelivspolitikk
22.05.2012 Haydar Øzbal E-terapi
22.05.2012 Kristian Hammervik Taletid i bystyrets møter
24.04.2012 Ulf Erik Knudsen Språkferdigheter hos ansatte i barnehagene
20.03.2012 Lin-Merete Carlsen Dagsentertilbudet
20.03.2012 Ulla Nordgarden Eldreomsorg
20.03.2012 Jon Helgheim Behovsanalyse innen eldreomsorg
20.03.2012 Haydar Øzbal Eldreomsorg
2011    
13.12.2011 Masud Gharahkhani Bybane
18.10.2011  Sadi Emeci Asylsøkere med endelig avslag...
15.06.2011 Ulf Erik Knudsen Parkering
24.05.2011 Arif Erkøk Handlingsplan for trygge skoleveier
27.04.2011 Rune Kjeldsen Brukerstyrt personlig assistanse
15.02.2011 Tore E. Hansen Killingen for alle
15.02.2011 Haydar Øzbal Lokalt manifest mot mobbing
15.02.2011 Yousuf Gilani Intarnasjonal skole på Fjell
2010    
28.09.2010 Aisha Ahmed Amatørgruppenes interesser på Union Scene
28.09.2010 Aisha Ahmed Renhold
28.09.2010 Dag Fjell Edvardsen Trygg sykkelparkering
28.09.2010 Kjell Jensen Sota
27.05.2010 Aisha Ahmed Kulturskolen
16.04.2010 Kolbjørn Hansen og Harald Wessel-Berg Når kommer ny Svelvikvei?
06.04.2010 Yousuf Gilani Kommunaldirektør med ansvar for integrering/inkludering
18.03.2010 Lavrans Kierulf og Per Otto Borgen Arbeidsforeling mellom formannskapet og komitéene
11.03.2010 Rune Kjeldsen Datalagringsdirektivet
11.03.2010 Hilde Klæboe Ordførers spørsmålsinstitutt
11.03.2010 Hilde Klæboe Drammens barnehagenes kvalitet og drift
11.03.2010 Hilde Klæboe Barn i kommunale boliger og blant bostedsløse
16.02.2010 Aisha Ahmed Renhold på sykehjem og skoler
13.10.2009 Asgeir Osnes Minnelund Triztan Vindtorn
30.09.2009 Hilde Klæboe Tiltak for rusavhengige i Drammen
14.04.2009 Hilde Klæboe Plan - universell utforming
05.03.2009 Ageir Osnes Konsesjon for kraftledninger
02.03.2009 Haydar Øzbal Holdningsskapende arbeid
02.03.2009 Haydar Øzbal Holdningsskapende ungdomsarbeid
13.02.2009 K. Hoff-Andersen Fremkommelighet i byens gater
12.11.2008 Haydar Øzbal Styrking av lokaldemokratiet
13.10.2008 Ravi Sunder Ishall i Drammen
17.06.2008 Lene C Westgaard Nei til uønsket reklame
17.06.2008 Asgeir Osnes Uønsket reklame
17.06.2008 Yousuf Gilani Innvandrerregnskap
27.05.2009 Asgeir Osnes Ekstra ressurser til fremmedkulturelle
27.05.2008 Kjell Jensen Politiattest for fosterforeldre
27.05.2008 Ulf Erik Knudsen Rydding i Drammen sentrum
27.05.2008 Hilde Klæboe Videreutvikling av heldagsskolen
22.04.2008 Asgeir Osnes Stemmerett for 16 åringer
22.04.2008 Odd A. Gusrud Omlegging av kjøremønster - Åskollen