Bystyrekomiteer

Bystyrekomite kultur, idrett og byliv består av 14 medlemmer valgt blant bystyrets faste medlemmer. Ordføreren og kontrollutvalget er ikke medlemmer av bystyrekomiteene.

Bystyret velger komiteenes ledere og nestledere. Varamedlemmene til de ulike bystyrekomiteene velges blant bystyrets varamedlemmer.

Oppgaver

Komiteene kan ta opp enhver sak som gjelder kommunens styring og utvikling, og skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt og reelt politisk engasjement. Komiteene skal avgi innstilling til bystyret i alle saker som forelegges komiteen.

Medlemmer, møter og dokumenter

Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg består av 12 medlemmer valgt blant bystyrets faste medlemmer. Ordføreren og kontrollutvalget er ikke medlemmer av bystyrekomiteene.

Bystyret velger komiteenes ledere og nestledere. Varamedlemmene til de ulike bystyrekomiteene velges blant bystyrets varamedlemmer.

Oppgaver

Komiteene kan ta opp enhver sak som gjelder kommunens styring og utvikling, og skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt og reelt politisk engasjement. Komiteene skal avgi innstilling til bystyret i alle saker som forelegges komiteen.

Medlemmer, møter og dokumenter

Bystyrekomite for oppvekst og utdanning består av 12 medlemmer valgt blant bystyrets faste medlemmer. Ordføreren og kontrollutvalget er ikke medlemmer av bystyrekomiteene.

Bystyret velger komiteenes ledere og nestledere. Varamedlemmene til de ulike bystyrekomiteene velges blant bystyrets varamedlemmer.

Oppgaver

Komiteene kan ta opp enhver sak som gjelder kommunens styring og utvikling, og skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt og reelt politisk engasjement. Komiteene skal avgi innstilling til bystyret i alle saker som forelegges komiteen.

Medlemmer, møter og dokumenter