Gruppledermøte

Ordfører avholder møte med bystyrets gruppeledere ved behov.

Gruppeledermøtene er som hovedregel åpne for offentligheten.

Referater
Gruppeledermøte 19. april 2016