Valgstyre

Valgstyret består av formannskapets medlemmer og i tillegg gruppelederne i bystyret for de partier som ikke er representert i formannskapet. Ordfører er valgstyrets leder.