1 til 10 av 68

Abonner på kunngjøringer fra Drammen kommune

Detaljregulering og utbyggingsavtale for InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen, offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte 12. desember 2017, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen (detaljregulering) ut til offentlig ettersyn ihht Plan- og bygningsloven §12-10. I samme møte vedtok formannskapet å legge forslag til utbyggingsavtale for InterCity Vestfoldbanen, Kobbervikdalen – Drammen, mellom Bane NOR SF og Drammen kommune ut til offentlig ettersyn.

Publisert:

Utleieboliger søkes i Drammen

Drammen kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger som et supplement til kommunens egne utleieboliger.

Publisert: