1 til 10 av 104

Abonner på kunngjøringer fra Drammen kommune

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Rydninggangen, Tollbugata og Hesselbergs gata

I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate. Gnbr. 110/115, 110/570, 110/571, 110/572 og 110/5006. I medhold av plan- og bygningsloven §17-4 varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Publisert:

Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Tollbugata 13

I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, ble det den 6.juni 2018 varslet igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Tollbugata 13. I medhold av Plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Publisert: