1 til 10 av 124

Abonner på kunngjøringer fra Drammen kommune

Vil du arrangere festforestillingen 17. mai i Drammens Teater 2019?

Byens kulturaktører inviteres til å sende inn søknad om oppdraget som arrangør av forestillingen. Forestillingen skal finne sted på hovedscenen i Drammens Teater om kvelden 17. mai 2019. Det er ønskelig med et allsidig program som er verdig nasjonaldagen.

Publisert:

2019-budsjettet til offentlig ettersyn

Formannskapet avga sin innstilling 6. november. Økonomiplan 2019 – 2022 blir behandlet i bystyrets møte 27. november kl. 17.00.

Publisert:

Detaljregulering for kvartalet Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate - varsel om utvidelse av planområde og tilføying av nytt arealformål.

I medhold av Plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående planarbeid med detaljregulering for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate. Samtidig varsles det om tilføying av forretningsformål for ny bebyggelse i tillegg til tidligere varslet formål bolig/ kontor og næring.

Publisert: