1 til 10 av 156

Abonner på kunngjøringer fra Drammen kommune

Varsel om oppstart av planarbeid med Detaljregulering for Dalenveien 32

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at blå arkitektur landskap ab starter arbeidene med «Detaljregulering for Dalenveien 32» på gnr. 79 bnr. 14 m.fl., Drammen kommune. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jf. pbl § 17-4.

Publisert:

Varsel om oppstart av planarbeid med Detaljregulering for Øvre Storgate 5

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Arkitektkompaniet AS på vegne av Origo eiendom AS oppstart av planarbeid med «Detaljregulering for Øvre Storgate 5». I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet planarbeid.

Publisert: