1 til 10 av 129

Abonner på kunngjøringer fra Drammen kommune

2019-budsjettet til offentlig ettersyn

Formannskapet avga sin innstilling 6. november. Økonomiplan 2019 – 2022 blir behandlet i bystyrets møte 27. november kl. 17.00.

Publisert: