1 til 10 av 165

Abonner på kunngjøringer fra Drammen kommune

Detaljregulering med konsekvensutredning for Holmestrandveien 72 -98 - Offentlig ettersyn av forlag, utbyggingsavtale og varsel om utvidelse av planområdet

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 og 17-4, legges forslag til «Detaljregulering med konsekvensutredning for Holmestrandveien 72-98» og utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 12.06.19. Samtidig varsles det etter plan- og bygningsloven § 12-8, utvidelse av planområdet ved Holmestrandveien. Hensikt med utvidelsen er å innarbeide «sikringssoner – frisikt» for å ivareta forholdet til trafikksikkerhet.

Publisert:

Detaljregulering for Holmestrandsveien 132-138 - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med omregulering for Holmestrandsveien 132 til 138 i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Publisert: