1 til 10 av 18

Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen

Varsel om oppstart av reguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale for nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Drammen - Gulskogen.

Publisert:

Salgsplass i byens parker

Det åpnes for til sammen fem salgsplasser i byens parker i tidsrommet 01.05.17 til 30.09.17.

Publisert:

Konnerud sentrum - oppstart planarbeid

Varsel om oppstart av planarbeid, forhandlinger om utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av planprogram. Høringsfrist er satt til 13.februar 2017.

Publisert:

Oppdatert næringsplan - høring

Drammen kommune har sammen med Næringsforeningen i Drammensregionen og Byen Vår Drammen, oppdatert Strategisk næringsplan for Drammen.

Publisert: