Lag og organisasjoner kan delta på formannskapets høring.

Formannskapet har åpen høring om budsjettet 2019:

  • Torsdag 15. november kl. 16.30 i bystyresalen i rådhuset

Kom med innspill

Lag, foreninger, organisasjoner og lignende kan gi innspill til budsjettet før formannskapet og bystyret behandler rådmannens forslag til budsjett for 2019.

Påmelding

Delegasjoner som ønsker å delta på budsjetthøringen kan melde fra til innen tirsdag 13. november kl. 15.00.

Slik foregår høringen

  • Høringen ledes av ordfører, som også fungerer som ordstyrer.
  • Delegasjoner som skal fremme sitt syn må på forhånd ha gjort dette kjent.
  • De påmeldte delegasjonene er tildelt taletid på inntil 10 minutter (inkludert spørsmål).
  • Innleggene framføres muntlig og det legges ikke opp til presentasjon ved hjelp av tekniske hjelpemidler.
  • Det er ønskelig at delegasjonene legger fram et sammendrag av sine synspunkter skriftlig. 
  • Bare medlemmer av formannskapet, og gruppelederne som ikke er medlem av formannskapet, kan stille spørsmål til delegasjonene under høringen.
  • Det legges ikke opp til diskusjon mellom delegasjonene og formannskapets medlemmer/gruppelederne eller mellom formannskapet/gruppelederne under høringen.
  • I etterkant av høringen avholder formannskapet/gruppelederne et kort møte som oppsummering.