Engasjert i byutviklingen på Konnerud og Gulskogen? Kom på åpen kontordag om de pågående planarbeidene for sentrumsområdet på Konnerud og for utviklingen av Gulskogen Nord!

Drammen kommune har utarbeidet planforslag for områderegulering for Konnerud sentrum, som ligger ute til offentlig ettersyn. Det pågår også arbeid med å utarbeide et forslag til kommunedelplan for Gulskogen Nord, hvor valg av utviklingsretning skal diskuteres med grunneiere og befolkningen før det formaliseres i et planforslag.

I forbindelse med begge planarbeidene inviterer kommunen til åpen kontordag på Drammens bibliotek mandag 20. og tirsdag 21. mai. «Drop in» mellom klokken 14:30 og 19:00. Her kan vi gi informasjon om prosessen og innholdet i de to planene, samt ta imot innspill og svare på spørsmål. Velkommen!

Kart som viser planavgrensningene: 

Du finner mer informasjon om planarbeidene og alle saksdokumentene på kommunens innsynsportal: Gulskogen Nord, Konnerud.

Vi oppfordrer alle som har innspill til planforslagene om å sende det skriftlig til:
Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller per e-post til:

Vennligst merk uttalelsene med «PLAN-19/00208 Områderegulering for Konnerud sentrum» eller «PLAN-19/01263 Kommunedelplan for Gulskogen Nord».

Frist for innspill til planarbeidene er 01.06.2019.