Drammen kommune skal revidere parkeringsstrategien sin. Du har mulighet til å påvirke hvordan den nye strategien skal bli. Formannskapet inviterer til åpent møte på Marienlyst skole 31. august kl. 18.00.

• Har vi nok parkeringsplasser i Drammen sentrum?
• Trenger vi flere parkeringshus?
• Hvor lenge skal man kunne stå parkert på ulike steder i sentrum?
• Hvordan bør avgiftsparkering prises?
• Skal el.-biler parkere gratis?
• Hvor mange parkeringsplasser skal det være krav om når man bygger boliger?
• Skal antall parkeringsplasser brukes som virkemiddel for at det ikke skal bli mer biltrafikk i sentrum?
• Hvordan påvirker parkeringsmuligheten i sentrum konkurransen med kjøpesentrene?

Dette er noen av spørsmålene kommunen skal jobbe med når vi nå skal revidere parkeringsstrategien for Drammen. Dagens strategi er fra 1999, og har blitt utdatert på mange områder.

Formannskapet ønsker befolkningens medvirkning i arbeidet med parkeringsstrategien, og inviterer derfor til åpent møte tidlig i arbeidet. Formålet med møtet er å gi informasjon og ta imot innspill som grunnlag for å utarbeide et forslag til ny parkeringsstrategi. Forslaget vil komme på høring neste år, men nå har du mulighet til å påvirke hvordan parkeringsstrategien skal bli ved å komme med innspill i starten av arbeidet.

Tid: Torsdag 31. august kl. 18:00 – ca. 20:00
Sted: Marienlyst skole

Program:
• Velkommen v/ordfører Tore O. Hansen
• Orientering om parkering, problemstillinger i Drammen og eksempler fra andre byer v/Byplan og Drammen Parkering KF
• Mulighet for å stille spørsmål
• Mulighet for å komme med innspill

Vel møtt!

Spørsmål om parkeringsstrategien kan rettes til Drammen kommune, e-post eller tlf. 32 04 00 00.