Formannskapet avga sin innstilling 6. november. Økonomiplan 2019 – 2022 blir behandlet i bystyrets møte 27. november kl. 17.00.

Bemerkninger kan sendes pr. e-post til eller til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen.

  • Frist for eventuelle tilbakemeldinger er torsdag 22. november.

Se Økonomiplan 2019 – 2022