Bystyret har i møte den 25. september 2018 vedtatt detaljregulering Åssiden skole og idrettsanlegg.

Planområdet ligger på Åssiden og inkluderer Åssiden skole. Planen legger opp til etablering av ny fotballhall, ivareta hensyn til grønnstruktur og barn og unge, og samtidig ikke hindre en mulig fremtidig utvidelse av Åssiden skole.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Politiske saker og møter sak PS 0136/18.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.