Kunngjøring av vedtak

Bystyret har i møte den 29. november 2016 vedtatt reguleringsplan for E134 Strømsåstunnelen (detaljregulering).

Planen omfatter nytt tunnelløp i Strømsåsen parallelt med eksisterende tunnel.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Politiske utvalg og møter, sak 177/2016.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.