Kunngjøring av vedtak

Detaljregulering Kobbervikdalen

Bystyret har i møte den 01.11.2016 vedtatt detaljregulering for 33/61 Mfl. Kobbervikdalen 149.

Planområdet ligger i Kobbervikdalen og langs med E18.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av engros-virksomhet i tillegg til industriformål, samt etablering av handel med plasskrevende varer som gitt i bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Innsyn > Politikk > 01.11.16 > Sak 161/2016.
 
Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.