Bystyret har i møte den 26.03.2019, vedtatt Detaljregulering for området mellom Blichs gate og Webergs gate.

Bystyret har i møte den 26.03.2019, vedtatt Detaljregulering for området mellom Blichs gate og Webergs gate.

Planforslaget omfatter lekeplass og kjøreareal/vareleveringssone mellom bebyggelsen i kvartalet hvor Skistadbygget og Kiwi ligger lokalisert. Intensjonen med planen er å tilrettelegge for bedre forhold for trafikkavvikling for eksisterende virksomheter, og unngå tilbakeblokkering i Bjørnstjerne Bjørnsons gate når Blichs gate åpnes for gjennomkjøring.

 Saksdokumentene med alle vedlegg og Bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under Politikk > Bystyret > 26.03.2019 sak 0045/19

Vedtaket av detaljreguleringsplanen kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker. Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.