Bystyret har i møte den 30.10.2018 vedtatt Detaljregulering for Skjelsbekk.

Planområdet ligger på Konnerud og planforslaget tilrettelegger for å etablere tilbygg og påbygg på eksisterende boligbebyggelse i området.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Politiske utvalg og møter, Sak 0167/18.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.