Bystyret har i møte den 26.09.2017 vedtatt reguleringsplan for Vintergata 11.15 og Prof. Smiths allé 46-50 (detaljregulering).

Planområdet ligger på Gulskogen og planen legger opp til bolig, uteoppholdsareal og samferdselsformål.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Politiske utvalg og møter, Sak PS 0124/17.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.