Bystyret har i møte den 03.09.19 vedtatt Detaljregulering med konsekvensutredning og utbyggingsavtale for Holmestrandsveien 72-98. Bystyret har i samme møte vedtatt utbyggingsavtale mellom Drammen kommune og Delikat Fabrikker AS.

Planområdet ligger i den søndre delen av bydelen Strømsø, i Kobbervikdalen. Planforslaget legger til rette for videreutvikling og modernisering av næringsbebyggelsen med tilhørende funksjoner innenfor planområdet, samt en oppgradering av parkerings- og atkomstsituasjonen for bedrifter innenfor planområdet.

Bildet viser plankartet for detaljreguleringen

Saksdokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under politiske saker og møter > bystyret 03.09.18 se sak 0149/19 for plansaken og 0150/19 for utbyggingsavtalen.

 

Kontaktinformasjon og klageadgang

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker. Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen, eller e-post: Vennligst merk post eller epost med saksnummer PLAN-19/00287.
.