Bystyret vedtok i sitt møte 24. april 2018 Detaljregulering for InterCity Drammen – Kobbervikdalen og utbyggingsavtale mellom Bane NOR og Drammen kommune for samme prosjekt.

Planen regulerer arealer for ny Vestfoldbanetrasé med tilhørende anlegg gjennom Drammen. Dette innebærer bygging av nytt dobbeltspor i tunnel for Vestfoldbanen mellom Drammen og Kobbervikdalen, dobbeltspor for Sørlandsbanen mellom Drammen og Gulskogen, samt ombygging av Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Utbyggingen er en del av InterCity-prosjektet som skal gi sammenhengende dobbeltspor Tønsberg - Oslo.

Den nye jernbanetraseen berører en rekke områder i kommunen, herunder kommunal teknisk infrastruktur. Utbyggingsavtalen tar for seg de største grensesnittene mellom Bane NOR og Drammen kommune, og trekker opp overordnede prinsipper for disse.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Politiske saker og møter, møtedato 24. april:

• Reguleringsplanen finner man som sak 0052/18, eller ved å bruke denne lenken: https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4004897611/sak/4004908261.

• Utbyggingsavtalen finner man som sak 0053/18, eller ved å bruke denne lenken: https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4004897611/sak/4004908821.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.