Byens kulturaktører inviteres til å sende inn søknad om oppdraget som arrangør av forestillingen. Forestillingen skal finne sted på hovedscenen i Drammens Teater om kvelden 17. mai 2019. Det er ønskelig med et allsidig program som er verdig nasjonaldagen.

Betingelser

Drammen kommune betaler i 2019 husleien i Drammens Teater for prøvedag og forestillingsdag (NB! Maks 9 timer inne pr. dag). Ekstra kostnader for eventuelle kompliserte effekter må avtales med Drammen kommune. 

Billettinntektene fratrukket avgifter (billettavgift og serviceavgift) tilfaller arrangøren.

Drammen kommune, ved Virksomhet Kultur, avgjør etter søknad hvem som tildeles oppdraget med å produsere 17. mai-forestillingen. Intresserte blir invitert til møte hvor ytterligere betingelser avtales.

Send inn søknad med forslag til ide, programskisse og budsjettforslag.

  • Søknadsfrist: 31. november

Sende søknaden til

Drammen kommune, Virksomhet Kultur
v/ Ann Magritt Bekink
Postboks 7500
3008 Drammen

eller e-post: