Drammen kommune og Helleristningen AS har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale om opparbeidelse av forslag offentlig bydelspark.

Formannskapet har i møte 13.02.2018 i Sak 7/18 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for Helleristningen 25 og 25B ut til offentlig ettersyn, jfr plan- og bygningslovens § 17-4.

Eventuelle merknader til avtalen kan sendes til Drammen kommune, Byprosjekter, postboks 7500, 3008 Drammen eller på e-post innen 22.03.2018
Vennligst oppgi saksnummer 7/18.