Søknadsfristen for å søke om tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner er den 11. november.

Ordningen skal bidra til å skape gode dager for innbyggere i Drammen kommune, som har helsemessige eller sosiale utfordringer, eller begge deler.

Søknaden skal gjelde planlagte aktiviteter i 2019.

Søk midler nå

Spørsmål

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med:

  • Glenny Jelstad, telefon 414 13 273
  • Brynjar Torgersen Nyborg, telefon 954 30 654