Stortinget vedtok i juni 2016 lovendringer om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Lovendringene tydeliggjør retten til slikt opphold, og skal bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen ved å pålegge kommunene å gi forskrifter med kommunale kriterier for tildeling.

Vi presiserer at høringen er åpen, og at alle er velkommen til å sende innspill

Dokumenter:

Frist for å gi uttalelse til forskriftsforslaget er 29. mai 2017.

Uttalelsen skal gis skriftlig til Drammen kommune v/Tjenestetildeling og samordning, Postboks 7500, 3008 Drammen, eller til e-postadresse .

Etter at høringsfristen er utløpt, vil saken bli behandlet i Bystyrekomité helse, sosial og omsorg 7. juni 2017, med endelig behandling i bystyremøtet 20. juni 2017.