Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har utarbeidet forslag til revidert renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen. Det er lagt til grunn at ny revidert renovasjonsforskrift skal vedtas likelydende i alle kommunene innen sommeren 2017.

Alle kommunene har vedtatt å legge utkast til forskrift ut på høring.

Høringsbrev (pdf)

Høringsutkast revidert renovasjonsforskrift (pdf)

Frist for å gi uttalelse til forskriftsforslaget er fredag 21. april 2017.

Uttalelser til forskriftsforslaget sendes til eller til Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen.