Drammen kommune har sammen med Næringsforeningen i Drammensregionen og Byen Vår Drammen, oppdatert Strategisk næringsplan for Drammen.

Vi inviterer innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill til høringsdokumentet.  Det er særlig planens mål, satsingsområder og tiltak som er aktuelle å gi innspill på.

Se høringsutkastet
Se vedlegg til høringsutkastet

Som følge av kommunereformen vil kommunegrensene endres i 2020, og det vil være nødvendig å ta en ny og felles gjennomgang og analyse av næringslivet i den nye kommunen. Utkast til Strategisk næringsplan har derfor virkning i perioden 2017- 2020.

Innspill kan sendes innen 20. februar 2017.
Merknader til planen kan sendes elektronisk til:
Eller i posten: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen