Informasjonsmøter og søknadsfrist for tilskudd for inkludering av barn i lavinntektsfamilier og barn- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Frist

Søknadsfrist for de to tilskuddsordningene er 10. desember 2018.

Søknadsskjemaene blir ikke gjort tilgjengelig 16. november.

Informasjonsmøter

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Tid: Tirsdag 20. november 2018 kl 13 30-15 30
Sted: Rådhuset i Drammen, Engene 1, møterom Konnerud/Åssiden

Barn- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Tid: Tirsdag 20. november 2018 kl 13: 0-15 30
Sted: Møtested: Rådhuset i Drammen, Engene 1, møterom Konnerud/Åssiden