Dam Skapertjern tilfredsstiller ikke kravene i damsikkerhetsforskriften og Drammen kommune er som dameier derfor pålagt utbedring. Skapertjern ligger i Lier og Røyken kommune.

Det inviteres til informasjonsmøte om rehabilitering av dam Skapertjern.
Tid: Onsdag 08.11.2017 kl. 19.00
Sted: Møterom Lierkroa, Lierbakkene 12 A, 3400 Lier

BILDE: Dammurene til Skapertjern i Lier skal nå utbedres. Foto: Birgitte Simensen Berg