Bystyret har i møte den 25 september vedtatt Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune.

Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune er en tematisk plan inndelt i tre deler:
• Kulturminneforvaltningen
• Kulturminner og kulturmiljøer i Drammen kommune
• Mål, strategier, virkemidler og tiltak.


Planen er derfor både kunnskapsbase og en strategisk plan som inneholder handlingsplan og retningslinjer for behandling av saker der kulturminner og kulturmiljø berøres.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget innsyn og politikk, PS 0133/18.
Kommunedelplanen i sin helhet kan ses på kommunens hjemmeside: https://www.drammen.kommune.no/kulturminneplan

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15, ikke påklages.