Buskerud Kommunerevisjon IKS skal utrede den politiske styringen og kontrollen i Drammen kommune.

Kommunerevisjonen ønsker opplysninger om:

  • Hvordan det politiske systemet for tilsyn og kontroll med administrasjonen har fungert i perioden 2013-2016.
  • Hvordan både det politiske nivået og administrasjonen har fulgt opp signaler om at byggesaksavdelingen ikke har fungert så godt som den burde.

Dersom du ønsker å lese de vedtatte problemstillingene for utredningen nærmere, kan du lese prosjektplanen (pdf).

Som følge av den såkalte korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen i Drammen kommune, har bystyret besluttet at Buskerud Kommunerevisjon (BKR) skal utrede systemet for politisk styring og kontroll i kommunen.

Utredningsarbeidet ble besluttet gjennomført som en oppfølgning av Deloittes granskningsrapport, avgitt i januar 2017. BKR har knyttet til seg Høgskolen i Sørøst-Norge i forbindelse med gjennomføringen av utredningen. Rapporten avgis direkte til bystyret i Drammen kommune, og skal foreligge i september/ oktober 2018.

I den første fasen av arbeidet er BKR interessert i informasjon fra politikere (nåværende og tidligere), ansatte i Drammen kommune, næringslivet i byen og innbyggerne for øvrig.

Dersom du har opplysninger du mener BKR bør kjenne til, kan du bruke nettskjema til å tipse oss. Du kan være anonym om du ønsker det.

Epostadressen kan også benyttes til å tipse oss samt legge ved dokumentasjon du mener har betydning.

Alt du sender oss av informasjon/dokumentasjon går direkte til oss i BKR.