Planforslaget er ute til høring og det inviteres til åpent møte.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø ut til høring og offentlig ettersyn. 

Vedtak ble fattet i Formannskapet 13.12.2017.

Se sammendrag av forslaget.

Frist

Frist for innspill til planarbeidet er 25. februar 2018.

Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til planen.

Innspill

Alle innspill og uttalelser sendes til:

Drammen kommune
Byplan
Postboks 7500
3008 Drammen

Eller e-post:

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «15/3614 – Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø»

Åpent møte i høringsperioden

Det skal være informasjonsmøte for alle interesserte i aulaen på Marienlyst skole, 12. februar klokka 18 00 – 20 00.

Ordfører ønsker velkommen. Kommunen informerer om innholdet i planen og det vil være mulighet for å stille spørsmål.

Du trenger ikke å melde deg på møtet, det er åpent for alle som ønsker å komme.

Alt om kulturminneplanen