Bystyret har i møte den 20.06.2017 vedtatt å fastsette planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for Gulskogen Nord.

Planprogrammet omhandler hvilke temaer som skal utredes for å kunne utarbeide et forslag til områderegulering. Planområdet omfatter områdene nord for jernbanelinja fra Sundhaugen til Rødgata.
Saksdokumentene med vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsted under - Sak PS 0103/17.