Bystyret har i møte den 20.06.2017 vedtatt å fastsette planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for Konnerud Sentrum.

Planprogrammet omhandler hvilke temaer som skal utredes for å kunne utarbeide et forslag til områderegulering. Planområdet omfatter sentrumsområdet på Konnerud samt områdene mot Jordbrekkskogen på sørvestsiden av Konnerudgata og idrettsområdet, inkludert løypenettet/rulleskiløypene.
Saksdokumentene med vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsted under – Sak PS 0101/17.

Bystyrets fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til områderegulering blir lagt ut på høring.