Bystyret har i møte den 29.05.2018 vedtatt Detaljregulering for Buskerudveien 64 og 64A.

Bystyret har i møte den 29.05.2018 vedtatt Detaljregulering for Buskerudveien 64 og 64A. Planområdet ligger på Åssiden, ved siden av Åssiden skole. Planen legger til rette for etablering av boliger ved en blanding av blokkbebyggelse og småhusbebyggelse, totalt ca. 90 boliger på det som i dag er en næringstomt og en eneboligtomt.

 Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunens innsynsportal under politiske møter sak 73/18 

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

 Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes frem innen 3 år.