Bystyret har i møte den 19.12.2017 vedtatt reguleringsplan for Engene 43,45 og Peder Buchs gate 1 (detaljregulering).

Planområdet ligger i sentrum og planforslaget legger opp til kvartalsfortetting med ny bebyggelse som rommer omtrent 50 boliger.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Politiske utvalg og møter, Sak 215/2017.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker, til e-post: , eller Drammen kommune, Byplan, Engene 1, 3008 Drammen.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.